Kvin­ne fant lomme­bok med 45.000 kro­ner

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Bjørg Tei­gen (52) hyl­les av po­li­ti­et etter å ha le­vert inn en lomme­bok som inne­holdt 45.000 kro­ner, som hun kom over på en spa­ser­tur i Ski­en fre­dag.

Tei­gen for­tel­ler til VG at hun fant lomme­bo­ken på vei­en.

– Jeg tenk­te at jeg fikk fin­ne en vek­ter in­ne på kjøpe­sen­te­ret ved si­den av, si­den det var så langt til po­liti­sta­sjo­nen. Da vi i fel­les­skap sjek­ket inn­hol­det, ble jeg helt skjel­ven, sier hun.

Tei­gen og vek­te­ren le­ver­te lomme­bo­ken til po­li­ti­et. Like etter fikk hun en te­le­fon.

– Jeg ble rørt. Po­li­ti­et tak­ket for at jeg had­de le­vert den inn og sa at det slet­tes ikke er alle som vil­le gjort det, og at ei­e­ren var over­lyk­ke­lig. Jeg tror de fles­te vil­le gjort som meg, jeg skjøn­ner ikke at det­te er noe å gjø­re noe num­mer ut av. Jeg ang­rer ikke – jeg vil­le gjort det sam­me igjen, fort­set­ter hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.