Van­net stengt på de­ler av Hin­na i dag

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

HIN­NA: An­leggs­ar­bei­det fø­rer til at de­ler av Hin­na blir uten vann halve tirs­dag.

Van­net vil va­ere stengt tirs­dag 31. ok­to­ber fra klok­ken 08.30-14.00 for hus­stan­der i Sollivei­en, Livei­en, Berg­livei­en og Haug­livei­en på Hin­na.

År­sa­ken er an­leggs­ar­bei­det i Gamle­vei­en, opp­ly­ses det på Stav­an­ger kom­mu­ne sin hjemme­si­der.

Van­net kan va­ere mis­far­get når det er til­ba­ke. Da skal du skyl­le fra la­ves­te kald­tvannskran i hu­set til van­net blir klart.

Kom­mu­nen skal også sen­de ut var­sel til re­gist­rer­te mo­bi­ler i om­rå­det. Har du re­ser­vert deg mot mo­bil­re­kla­me, men øns­ker vars­ler fra kom­mu­nen, kan du selv­end­re inn­stil­lin­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.