Fort­satt ned­gang i nord­menns for­bruk

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Om­set­nin­gen i de­talj­han­de­len falt med 0,8 pro­sent fra au­gust til sep­tem­ber i år, vi­ser se­song­jus­ter­te tall fra SSB.

Den lang­sik­ti­ge tren­den i de­talj­om­set­nings­in­dek­sen har vist en stig­ning si­den i fjor høst, men har fla­tet ut de sis­te må­ne­de­ne, iføl­ge Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB)

Fra juli til au­gust i år sank om­set­nin­gen i de­talj­han­de­len med 0,6 pro­sent. Fra au­gust til sep­tem­ber i år sank den med 0,8 pro­sent.

Fle­re bran­sjer had­de ned­gang i om­set­nings­vo­lu­met fra au­gust til sep­tem­ber i år, vi­ser se­song­jus­ter­te tall. La­ve­re salg på ben­sin­sta­sjo­ne­ne og salg av kla­er og sko bi­dro til den ned­gan­gen. Salg av bygge­va­rer bi­dro også til ned­gan­gen.

Om­set­nings­vo­lu­met på dag­lig­va­rer og salg av mat og drik­ke i spe­sial­for­ret­nin­ger had­de der­imot en øk­ning i sep­tem­ber.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.