Ny Mar­cus & Mar­ti­nus-bok på trap­pe­ne

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Den for­ri­ge bo­ken om popt­vil­lin­ge­ne Mar­cus & Mar­ti­nus solg­te i bøt­ter og spann. Nå kom­mer det ei ny bok om gut­ta fra Tro­fors.

«I bilde­boka «Vår Ver­den» de­ler de sine bes­te øye­blikk fra det utro­li­ge året de har opp­levd i 2017», he­ter det i en presse­mel­ding fra for­la­get Ju­rit­zen.

Det er høyde­punk­ter som opp­tre­de­ner og tu­rer i inn- og ut­land, en spille­jobb for Sve­ri­ges kron­prin­ses­se, låt­pro­duk­sjon i Los An­ge­les og tv-show det hand­ler om. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.