«Berge­hus» det nest størs­te skip i ver­den

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Fra og med i dag hø­rer Nor­ges størs­te skip igjen hjem­me i Stav­an­ger. Sig. Ber­ge­sen d.y. & Co.`s 202557-ton­ner «Berge­hus» er også det nest størs­te sei­len­de skip i ver­den. Den ble le­vert 2. no­vem­ber i fjor. Vi­de­re er Stav­an­ger-tan­ke­ren det størs­te far­tøy som til nå er bygd for uten­landsk reg­ning ved noe ja­pansk verk­sted. «Berge­hus» er bygd ved Mitsubishi He­avy In­du­stries Ltd.`s verk­sted i Na­ga­sa­ki. Ved en høy­ti­de­lig­het i for­bin­del­se med over­ta­kel­sen ble ski­pet døpt av frø­ken Tone Ber­ge­sen skips­re­der Sig­vald Ber­ge­sen d.y.`s dat­ter­dat­ter. Re­deri­in­spek­tør Par­ley Au­gust­sson og in­spek­tør Dag­finn Søi­land over­tok ski­pet på re­de­ri­ets veg­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.