Oi­lers vil hen­te Tom­my Kris­ti­an­sen til­ba­ke

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Stig Nils­sen

Pub­li­kums­hel­ten Tom­my Kris­ti­an­sen for­lot Oi­lers og dro til Kre­feld og tysk hockey etter for­ri­ge se­song. Etter 17 kam­per har Kris­ti­an­sen nå brutt med Kre­feld og er åpen for re­tur til Nor­ge.

– Jeg føl­te ikke jeg fikk den til­li­ten jeg for­tjen­te og valg­te der­for å for­la­te Kre­feld, skri­ver Kris­ti­an­sen på Twit­ter.

Oi­lers, som er på jakt etter nye spil­le­re og for­sterk­nin­ger, har al­le­re­de va­ert i kon­takt med Kris­ti­an­sen.

– Vi har gitt Tom­my be­skjed om at han er velkommen til­ba­ke der­som han øns­ker. Kris­ti­an­sen har svart at han vur­de­rer fle­re ting, men jeg ser det ikke som urea­lis­tisk at han kan ende opp her igjen, for­kla­rer Oi­lers-sjef Pål Hig­son over­for Af­ten­bla­det. – Har dere gitt ham til­bud? – Nei, vi er på dia­log­sta­di­et. Der­som han kom­mer, kan han spil­le umid­del­bart, sva­rer Hig­son og rø­per at han også er i dia­log med fle­re and­re for­sterk­nin­ger.

– Vi hå­per å ha klar et par nye spil­le­re i lø­pet av denne uken, leg­ger Hig­son til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.