Jaer­ha­gen

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Hva: Kjøpe­sen­te­ret på Klep­pe er nå dob­let, til 65.000 kvad­rat­me­ter med par­ke­rings­hal­le­ne. y Bu­tik­ker: 56 bu­tik­ker er på plass nå. 90 pro­sent av area­let er ut­leid, og de sis­te kom­mer ut på vår­en. Da skal sen­te­ret ha 62 leie­ta­ke­re. y Kon­sept: Sen­te­ret skil­ler seg ut for­di det har sam­let fle­re sto­re leie­ta­ke­re un­der sam­me tak, som Obs Bygg, El­kjøp, Pow­er og Fag­møb­ler. y Tall: Kos­ter 300 mil­lio­ner kro­ner. Ven­ter 2,9 mil­lio­ner be­sø­ken­de per året og en om­set­ning på 1,4 mil­li­ar­der kro­ner. Eies av 10.500 med­lem­mer i Coop Klepp som nes­te år er 100 år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.