CNN-re­por­ters ak­kre­di­te­ring inn­dratt

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

CNNs Jim Acos­ta har fått ak­kre­di­te­rin­gen til Det hvi­te hus inn­dratt etter en kon­fron­ta­sjon med pre­si­dent Trump.

– Det hvi­te hus har inn­til vi­de­re inn­dratt ak­kre­di­te­rin­gen til re­por­te­ren som var in­volvert, sier tals­kvin­ne Sarah Huck­abee San­ders i Det hvi­te hus og leg­ger til at Acos­ta er ute­stengt fra Det hvi­te hus.

«Uak­sep­ta­belt» me­ner presse­lo­sjen i Det hvi­te hus bru­ker i sin re­ak­sjon etter at Aco­stas ad­gangs­kort ble inn­dratt. (NTB)

EVAN VUCCI, AP / NTB SCANPIX

Pre­si­dent Do­nald Trump ret­ter peke­fin­ge­ren mot CNN-re­por­ter Jim Acos­ta mens han blir fra­tatt mik­ro­fo­nen un­der en presse­kon­fe­ran­se i Det hvi­te hus ons­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.