Gif­tig smog hen­ger over New Del­hi etter høy­tids­fei­ring

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Luf­ten i In­dias ho­ved­stad New Del­hi er kraf­tig for­uren­set etter at ti­tu­sen­vis av men­nes­ker fyr­te opp ra­ket­ter un­der fei­rin­gen av hin­du­høy­ti­den Di­wali.

Sko­le­ne er stengt un­der hel­lig­da­ge­ne, og man­ge unge barn har be­slut­tet å bli va­eren­de hjem­me etter at luft­for­urens­nings­ni­vå­et skjøt opp fra 200 til 681 etter høy­tids­fei­rin­gen natt til tors­dag.

Det er 20 gan­ger høy­ere enn det Ver­dens helse­or­ga­ni­sa­sjon (WHO) reg­ner som trygt. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.