Bil­le Au­gust 70 år

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Den dans­ke film­re­gis­sø­ren Bil­le Au­gust, er 70 år 9. no­vem­ber.

Ju­bi­lan­ten er en av de sva­ert få som har vun­net Gull­pal­men i Can­nes to gan­ger. Det var for fil­me­ne «Pel­le Erob­re­ren» og «Den gode vil­je». For først­nevn­te vant han også en Os­car for bes­te uten­lands­ke film.

Han ble ut­ek­sa­mi­nert fra Den Dans­ke Film­sko­le i 1973, be­gyn­te som kort­film­re­gis­sør og film­fo­to­graf. Han spille­film­de­bu­ter­te med «Hon­ning Måne». TV-se­ri­en «Bus­ters ver­den» ble så populaer at den ble for­kor­tet og lansert som kino­film.

Ung­doms­skild­rin­ge­ne «Zap­pa» og «Tro, håb og ka­er­lig­het» ble sto­re kino­suk­ses­ser.

Au­gust fikk også stor opp­merk­som­het for film­a­ti­se­rin­gen av ro­ma­ne­ne «Ån­de­nes Hus» etter Isa­bel Al­len­de og «Je­ru­sa­lem» etter Sel­ma La­ger­löf.

De fles­te av fil­me­ne hans er film­a­ti­se­rin­ger av bø­ker. Som re­gel skri­ver han ma­nus selv el­ler i sam­ar­beid med and­re.

Au­gust var fra 1991 til 1997 gift med skue­spil­le­ren Per­nil­la Au­gust.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.