Fem sov­je­tis­ke sol­da­ter skju­ler seg i Stock­holm

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

De røm­te fra Tsjek­ko­slo­va­kia og tør ikke mel­de seg for po­li­ti­et

Stock­holm (NTB-TT) Fem sov­je­tis­ke sol­da­ter fra ok­ku­pa­sjons­styr­ke­ne i Tsjek­ko­slo­va­kia er etter alt å døm­me kom­met til Sve­ri­ge der de hol­der seg skjult et el­ler an­net sted i Stock­holm, ble det opp­lyst fra Stock­holms-po­li­ti­et fre­dag etter­mid­dag. Vi har opp­lys­nin­ge­ne fra så sik­re kil­der at vi må fes­te til­tro til dem, sier po­liti­kom­mis­sa­er Curt Do­man­der ved etter­forsk­nings­av­de­lin­gen ved kri­mi­nal­po­li­ti­et i Stock­holm. Et­ter­som de sov­je­tis­ke de­ser­tø­re­ne ikke selv har gitt seg selv til kjen­ne, må vi lete etter dem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.