Mat­va­rer i EF kos­ter det halve

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

«Godt norsk» - og dyrt norsk? Mat­va­rer er i alle fall at­skil­lig bil­li­ge­re i EF enn i Nor­ge. Pri­ser som er hen­tet inn av de nors­ke am­bas­sa­de­ne i Bonn, Brus­sel og Lon­don vi­ser at den nors­ke for­bru­ke­ren kan skja­ere ned ut­gif­te­ne på mat­vare­bud­sjet­tet med 40 pro­sent om vi inn­fø­rer EF­pri­ser. En handle­kurv med 18 van­li­ge mat­va­rer kos­ter mel­lom 456 og 496 kro­ner i Tysk­land, Bel­gia og Stor­bri­tan­nia. De sam­me va­re­ne kos­ter vel 790 kro­ner i Nor­ge. Pris­for­skjel­len er størst for kjøtt. Tys­ker­ne be­ta­ler en fem­del av hva nord­menn må gi for en okse­stek.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.