Det hendte

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

9. no­vem­ber y 1799 Na­po­lé­on Bona­par­te tok mak­ten i Frank­ri­ke (Bru­mai­re-kup­pet).

1923 Tysk­land, na­zis­te­nes marsj mot Ber­lin ble stan­set av po­li­ti­et.

1984 Steffen Tang­stad ble europa­mes­ter i tung­vekts­bok­sing.

1998 Fo­kus Bank av­vis­te fu­sjon med Kre­dit­kas­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.