Kraf­tig øk­ning i anti­se­mit­tis­me

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Anti­se­mit­tis­ke hand­lin­ger har økt med 69 pro­sent i Frank­ri­ke så langt i år. – Vi er ikke fer­dig med anti­se­mit­tis­me, sier stats­mi­nis­ter Eduo­ard Philip­pe. Stats­mi­nis­te­ren ut­tal­te seg på Face­bo­ok på års­da­gen for de bru­ta­le an­gre­pe­ne mot jø­der un­der krys­tall­nat­ten i Nazi-Tysk­land i 1938. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.