La­go Di Gar­da og mu­lig­het for ope­ra i Ve­ro­na

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Dag 1: Dag 5: Pri­sen in­klu­de­rer: Til­legg:

Bli med på en vid­un­der­lig tur til “lan­det der si­tro­ne­ne blomst­rer”, Nord-Ita­lia og Gar­da­sjø­en. Om­rå­det med sitt mil­de klima og sine sjar­me­ren­de lands­byer foran al­pe­nes snø­dek­te fjell­top­per har i år­hund­rer fa­sci­nert nord­boer­ne. Ve­ne­zia med sine ka­na­ler øns­ker oss vel­kom­men. I Ve­ro­na er det spe­si­elt are­na­en og Romeo- og Ju­li­a­hu­set vi har hørt om.

Men det fin­nes også mind­re kjen­te om­rå­der som for­tje­ner et be­søk, som den vak­re inn­sjø­en La­go d’Iseo med den fjell­rike øya Mon­t­isola og det fro­di­ge vin­dis­trik­tet Fran­ciacor­ta.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.