An­non­ser. Le­di­ge plas­ser.

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Kvin­ne­li­ge ar­bei­de­re til ren­gjø­ring og kjøk­ken­hjelp sø­kes til ar­beid i Stav­an­ger. Kr. 1.07 pr. time. Henv. Ar­beids­kon­to­ret.

Ved Stav­an­ger te­le­graf­sta­sjon skal straks an­tas et par vi­kar­bud. Al­der 15-17 år. Ved­kom­men­de må ha syk­kel. Be­gyn­ner­lønn kr. 4.73 pr. dag. Her­til kom­mer syk­kel­godt­gjø­rel­se kr. 12 pr. må­ned. Søk­nad til te­le­graf­be­sty­re­ren.

Ny syk­kel­lykt kr. 20, ny kjet­ting kr. 6 og 2 nye slire­kni­ver kr. 20 byt­tes i gull til 2 rin­ger. Bill. mrk. «Gull».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.