Wel­beck-ska­de sjok­ker­te med­spil­ler­ne

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Ar­se­nal-ma­na­ger Unay Eme­ry for­be­re­der seg på å kla­re seg uten Danny Wel­beck en lang stund. Lag­kom­pi­se­ne tok ska­den tungt.

Wel­beck ska­det an­ke­len al­vor­lig i euro­pa­liga­en tors­dag. Han sank i bak­ken in­ne i 16-me­ter­fel­tet, og bil­de­ne vis­te at den høy­re an­ke­len sto i en guf­fen vin­kel rett etter si­tua­sjo­nen.

– Vi tror det er snakk om en al­vor­lig ska­de, tro­lig et brudd. Jeg tror det på­vir­ket spil­le­re mine, sa Eme­ry på presse­kon­fe­ran­sen. Fle­re av Wel­becks med­spil­le­re så pre­get ut mens an­gri­pe­ren fikk be­hand­ling og ble til­ført ok­sy­gen ute på ba­nen. Uhel­let skjed­de i 1.-om­gan­gen.

Ar­se­nals hjemme­kamp mot Spor­ting Lis­boa end­te 0-0, men Lon­don-klub­bet sik­ret seg avan­se­ment til cup­spil­let. (NTB)

FRANK AUGSTEIN

Danny Wel­beck fikk me­di­sinsk be­hand­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.