Boateng: – Jeg hø­rer ofte ape­ly­der

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

I sitt nye livs­stils­ma­ga­sin «Boa» for­tel­ler Bay­ern Mün­chens stjerne­midt­stop­per Jé­rô­me Boateng om fle­re ra­sis­tis­ke hen­del­ser opp gjen­nom kar­rie­ren.

Tys­ke­ren, som fredag ble ute­latt fra Joa­chim Löws tropp til na­sjons­liga­kam­pen mot Ne­der­land, snak­ker åpen­hjer­tig om sitt for­hold til ra­sis­me på fot­ball­ba­nen.

– I lik­het med man­ge fot­ball­spil­le­re har jeg dess­ver­re opp­levd ra­sis­me man­ge gan­ger, sier han i «Boa».

– Når jeg var­mer opp på si­den av ba­nen hø­rer jeg ofte til­skue­re lage ape­ly­der fra tri­bu­nen, selv om jeg har spilt så man­ge kam­per for Tysk­land, sier man­nen som vant VM med Tysk­land i 2014.

Boateng for­tel­ler vi­de­re om fle­re gro­ve ut­rop, og han sier at hud­far­gen hans også før­te til at han ble dis­kri­mi­nert da han var ung­dom i Ber­lin.

Det er ikke førs­te gang Boateng-fa­mi­li­en for­tel­ler om ra­sis­tis­ke opp­le­vel­ser. Bro­ren Kevin-Pr­in­ce har gjen­tat­te gan­ger blitt ut­satt for lig­nen­de hen­del­ser. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.