Vi­kings G19-lag ute etter cup­dra­ma

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Vi­king-ung­gut­te­ne er ute av cu­pen etter at Sogn­dal vant semi­fi­na­len på SR-Bank Are­na tors­dag kveld.

Gjes­te­ne tok le­del­sen like etter pau­se, før Las­se Ege­land ut­lig­net drøyt 20 mi­nut­ter før slutt.

1-1 sto seg kam­pen ut, og det måt­te eks­tra­om­gan­ger til. Hel­ler ikke der ble det mål. Der­med måt­te det hele av­gjø­res på straf­fer. Der bom­met Kris­ti­an Thors­tvedt for de mørke­blå. Straffe­mis­sen ble av­gjø­ren­de etter­som Sogn­dal sco­ret på al­le sine fem, Vi­king kun på fire.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.