Ikke gå på rom­pen!

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

DRØSET: Skol­le vi fått os­ser sån­ne varme­kab­ler i inn­kjør­se­len så gjør at­te der ikke bler så glatt?

Von Winckel­hum­pen sine har det. Men pro­ble­met med det, e jo det at­te der nes­ten ald­ri sner her på våre kan­ter, så von Winckel­hum­pen har vert nød­de til å in­ves­te­re i en sne­ka­non så lave kon­st­sne, sånn at­te der fal­le sne i inn­kjør­se­len så øye­blik­ke­lig smel­te, for hva ska de med varme­kab­ler hvi­s­o­mat­te der ald­ri e sne?

Det e løye hvor­dan ting bal­le på seg.

Vi har jo sett det, at­te der ska ble kjø­li­ge­re nå. Det e nes­ten så vi hå­be på en hvi­de jul.

Akko­rat det pro­ble­met har von Winckel­hum­pen løst med den sne­ka­no­nen, å så får konge­podde­len

Fre­de­ric, den hjerne­døde kjø­te­ren, gle­den av å far­ve sne­en gule, noe je har inn­trykk av at­te han sed­de vel­dig pris på, for an be­ond­re all­tid ver­ket efter­på.

Der bor en li­den kon­st­ner­sjel i den hon­den.

Hvi­s­o­mat­te det e sånn at­te po­lak­ken til von Winckel­hum­pen sine, så for­res­ten ikke e for­rik­ti­ge po­lakk – for det at­te an kom­me fra borte i Balti­kom – så sed­de bare von Winckel­hum­pen på sne­ka­no­nen udover for­tau­et, å så må po­lak­ken frem med sne­fre­se­ren for å ryd­de sne­en. Vi har jo ikke så vel­dig sto­re for­tau­er her på Ege­nes, men det e jo ei­en­doms­be­sid­de­ren så sid­de med an­sva­ret hvi­s­o­mat­te der e noen så går på rom­pen å brek­ke lår­hal­sen å all­slags.

Å det vil vi jo ikke ha noe av.

Nei, det e kan­skje tryg­gest at­te vi lar na­tu­ren ord­ne opp selv. I mel­lom­ti­den kan vi jo sys­sel­sed­de po­lak­ke­ne våre med å sed­de pigg­dekk på Ran­ge Roveren, sånn at­te vi ikke sklir på glatt­isen. For der e vel ikke pigg­dekk­s­av­gift når vi kjø­re rondt in­ne i byen, e der vel? Den e vel bare for de uden­fra så kjø­re inn i byen?

Off, nå ble det vel­dig vans­ke­lig det­te her.

Je kjen­ne at­te je bler litt al­te­rer­te på tan­ken.

Je får kry­be on­der kash­mirpled­det foran pei­sen med en li­den jinn.

E der noen så kan fyre i pei­sen?

Der bor en li­den kon­st­ner­sjel i den hon­den

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.