Sty­rings­grup­pen for By­miljø­pak­ken

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Grup­pen le­des av veg­di­rek­tør Ter­je Moe Gus­tav­sen. De and­re med­lem­me­ne: Jern­bane­di­rek­to­ra­te­tets Ani­ta Skau­ge, plan- og ut­vik­lings­di­rek­tør; fyl­kes­ord­fø­rer Solveig Ege Tenges­dal; ord­fø­rer Chris­ti­ne Sa­gen Helgø i Stav­an­ger; ord­fø­rer St­an­ley Wi­rak i Sand­nes; ord­fø­rer Ole Ue­land i So­la; ord­fø­rer Kris­ti­ne En­ger i Randa­berg. Fyl­kes­man­nen i Ro­ga­land, Magn­hild Mel­tveit Klep­pa er ob­ser­va­tør.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.