Re­gje­rin­gen vil la Kre­kar rei­se til Ita­lia

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Re­gje­rin­gen vil gi mul­la Kre­kar ut­reise­do­ku­men­ter slik at han kan rei­se til Ita­lia for å va­ere til ste­de un­der sin egen retts­sak, iføl­ge Nett­avi­sen. Avi­sen si­te­rer «re­gje­rings­kil­der». Kre­kars ad­vo­kat Bryn­jar Me­ling skri­ver i en SMS at han ikke har hørt et ord om det­te.

Retts­sa­ken i Ita­lia har al­le­re­de blitt ut­satt fle­re gan­ger, og mye ty­der på at den kan bli ut­satt igjen – spe­si­elt hvis Kre­kar ikke får an­led­ning til å møte. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.