60 $

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Et fat nord­sjø­olje ble om­satt for 59,6 dol­lar på spot­mar­ke­det etter et fall på 3 pro­sent i går. Fal­let kom etter en pe­rio­de med svak pris­ut­vik­ling for olje, og sam­me dag som Opec-lan­de­ne er ven­tet å ved­ta sto­re kutt i sin pro­duk­sjo­nen i et for­søk på å styr­ke olje­pri­sen. Si­den topp­ni­vå­et i høst på 86 dol­lar fa­tet i ok­to­ber, har olje­pri­sen nå svek­ket seg rundt 30 pro­sent. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.