Tek­nis­ke pro­ble­mer i Bokna­fjor­den

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

I går for­mid­dag fikk en av fer­je­ne i sam­ban­det Mort­a­vi­ka-Ars­vå­gen tek­nis­ke pro­ble­mer. Det før­te til at man­ge av­gan­ger ble kan­sel­lert, to­talt ti av­gan­ger fram til Af­ten­bla­det gikk i tryk­ken i går kveld, og det ble da meldt om yt­ter­li­ge­re fire inn­stil­lin­ger ut over kvel­den. Sam­ti­dig ble det også meld om tek­nis­ke

pro­ble­mer og inn­sti­lin­ger i Høgsfjord-sam­ban­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.