Fløy­et til syke­hus etter ulyk­ke på fv. 44

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Fle­re bi­ler var in­volvert i en tra­fikk­ulyk­ke på fyl­kes­vei 44 ved Vi­gre­sko­gen på Naer­bø i går etter­mid­dag . Po­li­ti­et fikk mel­ding like før klok­ken 15.30. En per­son satt da fast­klemt. Ved­kom­men­de ble frak­tet til syke­hus i he­li­kop­ter. Stav­an­ger uni­ver­si­tets­sjuke­hus meld­te i går kveld at per­sonen var let­te­re ska­det. En an­nen per­son ble med am­bu­lan­se til syke­hus, mens yt­ter­li­ge­re to per­soner måt­te til lege­vak­ten for sjekk. Po­li­ti­et meld­te i 17-ti­den i går at vei­en var åpen igjen.

RONNY HJERTÅS

Vei­en var stengt i beg­ge ret­nin­ger en stund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.