Jule-impro

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

DRØSET: Et barn, en kryb­be, en ulv og en on­kel som luk­ter sprit.

I vår fa­mi­lie im­pro­vi­se­rer vi gjer­ne litt på jule­san­ge­ne. Førs­te ver­set er greit. Et barn er født i Bet­le­hem og litt ha-le­e­ee-lu-jaaa. Vi kla­rer et par vers til, med den fat­ti­ge jom­fru­en og et kryb­be­rom, et kryb­be­rom, uten at det sklir ut. Så be­gyn­ner folk å ta seg fri­he­ter. Vi fjer­ner oss et godt styk­ke fra Ni­ko­lai Grundt­vigs opp­rin­ne­li­ge tekst. Det be­gyn­ner med kon­ge­ne fra Sa­ba:

Fra Sa­ba kom de kon­ger tre, de kon­ger tre

De kra­esja i et palme­tre Ha-le-lu­ja, ha-le­ee-luu-ja

Jo, jo, greit nok. Så, etter å ha fulgt ori­gi­na­len med ok­sen der og asen sto, og asen sto, ram­ler det inn med dyr i stallen:

Ka­me­len sto og kneg­get godt, han kneg­get godt og lem­pet i seg lør­dags­godt

Ha-le-lu­ja, ha-le­ee-luu-ja

Et år var det fullt fri­slipp av norsk fau­na i den­ne stallen i Bet­le­hem:

Og ul­ven had­de ene­rom, et ene­rom

Til Tryg­ve Slags­vold Ve­dum kom Ha-le-lu­ja, ha-le­ee-luu-ja Nøy­ak­tig hva Sen­ter­par­ti-le­de­ren gjor­de i stallen vi­tes ikke, men han var ikke den enes­te som fikk gjen­nom­gå.

Fra Bry­ne kom­mer tan­te Brit, hu tan­te Brit

Og on­kel Jon som luk­ter sprit Ha-le-lu­ja, ha-le­ee-luu-ja Plut­se­lig er alle fritt vilt: Pre­san­gen i fra beste­mor, fra beste­mor

Er like stygg som den i fjor Ha-le-lu­ja, ha-le­ee-luu-ja

Et år, da on­kel Finn, som er eks­tremt al­ler­gisk mot nøt­ter, vant mar­si­pan­gri­sen etter ris­kre­men, ble også han et vers.

Og am­bu­lan­sen føyk for­bi, den føyk for­bi

For on­kel har visst al­ler­gi Ha-le-lu­ja, ha-le­ee-luu-ja

On­kel Finn ble for øv­rig min­net året etter også:

I ris­kre­men lå man­de­len, lå man­de­len

Og Finn i re­spi­ra­to­ren

Ha-le-lu­ja, ha-le­ee-luu-ja

In­gen er fre­det, hel­ler ikke ma­ten: Og rib­ba smak­te in­gen­ting, nei in­gen­ting

Vi tar en tur på Bur­ger King Ha-le-lu­ja, ha-le­ee-luu-ja

Vi fjer­ner oss et godt styk­ke fra Ni­ko­lai Grundt­vigs opp­rin­ne­li­ge tekst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.