Straffe­lo­ven pa­ra­graf 266a

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Al­vor­lig per­son­for­føl­gel­se y Den som gjen­tat­te gan­ger tru­er, føl­ger etter, iakt­tar, kon­tak­ter el­ler gjen­nom and­re sam­men­lign­ba­re hand­lin­ger for­føl­ger en an­nen på en måte som er eg­net til å frem­kal­le frykt el­ler engstel­se, straf­fes med feng­sel inn­til fire år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.