Ca­ra-fel­tet ett skritt na­er­me­re ut­byg­ging

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ola Myr­set ola.myr­[email protected]­ten­bla­det.no

I 2016 fant Nep­tu­ne Energy, som da het En­gie, Ca­ra-fel­tet i Nord­sjø­en. Det ble tid­lig slått fast at en ut­byg­ging vil­le va­ere lønn­som, selv med lav olje­pris.

Nå har pro­sjek­tet nådd en ny mile­pael. Den­ne uken ble rap­por­ten for kon­sept­ut­valgt sendt til Olje- og energi­de­par­te­men­tet.

Ca­ra skal kob­les opp mot Gjø­afel­tet gjen­nom en hav­bunns­in­stal­la­sjon. Også Gjøa er ope­rert av Nep­tu­ne Energy.

Nå skal li­sens­part­ner­ne gå gjen­nom øko­no­mis­ke og tek­nis­ke de­tal­jer, før den en­de­li­ge ut­byg­gings­pla­nen skal sen­des inn nes­te år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.