Hard brexit? Myk brexit?

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y En hard brexit in­ne­ba­erer at Stor­bri­tan­nia for­la­ter EU uten å inn­gå om­fat­ten­de av­ta­ler med unio­nen (for ek­sem­pel fri­han­dels­av­ta­le).

En myk brexit be­tyr at Stor­bri­tan­nias ut­mel­ding fra EU gir så få end­rin­ger som mu­lig i for­hold til da­gens si­tua­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.