Am­bas­sa­dø­rer byt­ter plass i Brus­sel og Pa­ris

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Re­gje­rin­gen har be­stemt seg for å sen­de EU-am­bas­sa­dør Oda Slet­nes til Pa­ris og Pa­ris-am­bas­sa­dør Rolf Ei­nar Fi­fe til EU.

Rolf Ei­nar Fi­fe over­tar der­med som am­bas­sa­dør ved den nors­ke EU-de­le­ga­sjo­nen i Brus­sel, mens Oda Slet­nes over­tar som Nor­ges am­bas­sa­dør til Frank­ri­ke. Tids­punkt for til­tre­del­se er fore­lø­pig ikke kjent. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.