50%

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Do­nald Trump me­ner Russ­lands-grans­kin­gen går ut over po­pu­la­ri­te­ten hans og har selv an­slått 75 pro­sent vil­le støt­te ham hvis det ikke var for «hekse­jak­ten».

Ny­lig la han ut en twe­et med teks­ten «Job­ber hardt, takk!» og et bil­de av ham selv som det står «50%» på. Tal­let har han pluk­ket – og run­det av opp­over fra 49 pro­sent – fra in­sti­tut­tet Ras­mus­sens må­ling, der han gjør det bed­re enn på de fles­te and­re sli­ke må­lin­ger. Snit­tet vi­ser at 43 pro­sent me­ner han gjør en god jobb, iføl­ge nett­ste­det RealCle­arPo­li­tics.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.