Ke­vin Hart trek­ker seg som Os­car-vert

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Ko­mi­ke­ren Ke­vin Hart trek­ker seg som Os­car­vert bare to døgn etter at han fikk det aere­ful­le opp­dra­get. År­sa­ken er tid­li­ge­re ne­ga­ti­ve ut­ta­lel­ser om ho­mo­fi­le.

Gam­le Twit­ter-mel­din­ger på Harts kon­to skap­te kraf­ti­ge ne­ga­ti­ve re­ak­sjo­ner etter at det ble kjent at ko­mi­ke­ren skul­le lede Os­car-ut­de­lin­gen i fe­bru­ar.

Fre­dag skri­ver Hart at han trek­ker seg for­di han ikke øns­ker at fei­rin­gen av Hol­ly­woods ta­len­ter skal hav­ne i skyg­gen av de­bat­ten rundt ham. Han skri­ver også en mel­ding der han be­kla­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.