Minst 14 drept i Ta­li­ban-an­grep

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Minst 14 af­ghans­ke re­gje­rings­sol­da­ter er drept og over 20 er tatt til fan­ge i et Ta­li­ban-an­grep vest i lan­det, opp­ly­ser lo­ka­le tals­menn.

An­gre­pet fant sted i Shin­dand-dis­trik­tet i He­rat-pro­vin­sen, opp­ly­ser ett av med­lem­me­ne i pro­vins­rå­det, Sar­dar Ba­ha­duri.

AND­REW KELLY

Tid­li­ge­re Twit­ter­mel­din­ger gjor­de at Ke­vin Hart trakk seg som Os­car-vert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.