Gro Hille­stad Thu­ne

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Ad­vo­kat med lang er­fa­ring som men­neske­retts­eks­pert in­ter­na­sjo­nalt og i Nor­ge. Ar­beid­de i 16 år som dom­mar i Men­neske­retts­dom­sto­len i Stras­bourg. Ho har i åre­vis vore til­knyt­ta Norsk sen­ter for men­neske­ret­tar ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo, og ar­beidd for å få men­neske­ret­ta­ne inn i norsk rett og prak­sis.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.