Men­neske­retts­er­k­la­e­rin­ga 70 år

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Verd­s­er­k­la­e­rin­ga om men­neske­ret­ta­ne er det vik­ti­gas­te grunn­do­ku­men­tet i det in­ter­na­sjo­na­le ar­bei­det for men­neske­ret­tar. At alle men­nes­ke er fødd frie og like­ver­di­ge, og har yt­rings­fri­dom, re­li­gions­fri­dom og rett til eit pri­vat­liv er blant ver­di­ane er­k­la­e­rin­ga held fram. FN ved­tok er­k­la­e­rin­ga i 1948.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.