Tho­mas­sen slått i sam­løp av en svens­ke på 1500 me­ter

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Eskil­stu­na (NTB-TT): Gø­ran Cla­es­son be­sei­ret ver­dens­re­kord­hol­de­ren Mag­ne Tho­mas­sen med to se­kun­der i sam­løp på 1500 me­ter og fikk no­tert ti­den 2.14.6 da «Skrids­koveckan» ble inn­le­det i Eskil­stu­na fre­dag kveld. Trond­heims-lø­pe­ren måt­te ta til tak­ke med fjerde­plas­sen på distan­sen, slått også av Ør­jan Sand­ler, som var et tiende­dels se­kund etter Gø­ran Cla­es­son, og Ne­der­lands stor­stjer­ne Ke­es Ver­kerk, som gikk på 2.15.8.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.