Joh 16,21-24

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y «Når en kvin­ne skal føde, er hun engste­lig, for hen­nes time er kom­met. Men når bar­net er født, har hun glemt smer­te­ne i sin gle­de over at et men­nes­ke er kom­met til ver­den. Også dere er engste­li­ge nå. Men jeg skal se dere igjen, og hjer­tet de­res skal gle­de seg, og in­gen skal ta gle­den fra dere. y På den da­gen skal dere ikke ha mer å spør­re meg om. San­ne­lig, san­ne­lig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hit­til har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gle­den de­res kan va­ere full­kom­men.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.