6 pro­sent fle­re uten­for Kir­ken

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Tal­let på med­lem­mer i tros- og livs­syns­sam­funn uten­for Kir­ken økte med 6 pro­sent fra 2017 til 2018. Av dis­se ut­gjør med­lem­mer i mus­lims­ke sam­funn en fire­del. Fra 2008 til 2018 har med­lems­tal­let i tros­sam­fun­ne­ne uten­om Den nors­ke kir­ke som mot­tar offentlig støt­te, økt med 56 pro­sent, iføl­ge Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB). (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.