Sond­re Auk­lend til­ba­ke i Wolver­hamp­ton

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Vi­kings stor­ta­lent, Sond­re Auk­lend (15), imponerte da han tid­li­ge­re i år ble in­vi­tert for å tre­ne med Pre­mi­er League-la­get Wolver­hamp­ton.

Det var Wol­ves-spei­der og tid­li­ge­re Vi­king-spei­der Ga­ry Good­child som sto bak in­vi­ta­sjo­nen. Sond­re Auk­lend tren­te med spil­le­re som var eld­re enn seg selv. Sond­re Auk­lend skrev kon­trakt med Vi­king like etter at han fyl­te 15 år i som­mer. Han spil­ler på G15-lands­la­get og sco­ret for Vi­kings re­krutt­lag i sin de­but i 3. di­vi­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.