In­gen får vite hva Trump og Putin snak­ker om

Stavanger Aftenblad - - UTENRIKS -

WASHING­TON: Pre­si­dent Do­nald Trump sør­ger for at det ikke tas re­fe­ra­ter fra mø­te­ne han har med Vla­di­mir Putin, skri­ver Washing­ton Post.

En rek­ke nå­va­eren­de og tid­li­ge­re kil­der i Det hvi­te hus for­tel­ler til avi­sen at Trump har gjort sitt yt­ters­te for å hind­re at noen får inn­blikk i hva som er te­ma un­der sam­ta­le­ne med Russ­lands pre­si­dent. (NTB)

AP/NTB SCANPIX

Pre­si­dent Do­nald Trump (t.v.) har sør­get for at det ikke fore­lig­ger re­fe­ra­ter fra de fem mø­te­ne han så langt har hatt med Russ­land pre­si­dent Vla­di­mir Putin (t.h.).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.