Sig­frid Ste­ens­land 100 år

Stavanger Aftenblad - - FOLK -

29. de­sem­ber ble Sig­frid Lil­ly Ste­ens­land 100 år.

Ju­bi­lan­ten er dat­ter av kon­di­tor Lars Fjet­land og frue Dag­ny Fjet­land. Hun ble gift med Ei­nar Ste­ens­land i ja­nu­ar 1945, fikk tre jen­ter, åtte barne­barn og 18 olde­barn.

Hun er en ak­tiv og sprek 100 åring, som har gått i Stavanger Turn­for­ening hele sitt voks­ne liv, mot­tatt idretts­sta­tu­et­ten og all­tid va­ert opp­tatt av å hol­de seg i form.

Hun har en flott re­plikk, og er vel­dig opp­tatt av byen hun bor i og lan­det vi le­ver i.

BENEDICTE FJELD

Den­ne flot­te gjen­gen var sam­let på da­gen for å gjø­re stas på de­res kja­ere mor, svi­ger­mor, mor­mor og Bes­sa. På gul­vet fra ven­st­re: Linus Wal­de­land Ga­ut­vik, Os­car Dre­ge­lid Lands­nes, San­na Dre­ge­lid Lands­nes. Sit­ten­de fra ven­st­re: Si­ril Kris­tof­fer­sen med Lars Tvei­ten, Li­ne Birke­land, Ka­rin Lands­nes, Sig­frid Ste­ens­land, Mar­got Kris­tof­fer­sen med Sver­re Tvei­ten, Liv Ei­vor Wal­de­land, Sissel Skar­bø. Stå­en­de i tred­je rek­ke fra ven­st­re: Hil­de Kris­tof­fer­sen, Gro Wal­de­land, Ha­rald Kris­tof­fer­sen, Ei­nar Wal­de­land Ga­ut­vik, Live Kris­tin Skar­bø, Ci­ci­lie Skar­bø, Tor­bjørn Skar­bø, Er­lend Skar­bø, Ca­mil­la Strøn­stad, To­mas Lands­nes Eck­er og Jo­nas Wal­de­land.Ba­kerst fra ven­st­re: Kjell Birke­land, Stein Ove Tvei­ten, Mike Chap­lin, Tone Eck­er, Sti­an Birke­land, Jo­nas Birke­land, Tom Lands­nes,Erik A. Lands­nes, Adri­an Emil Lands­nes, Sti­ne Lands­nes, Han­ne Lill Dre­ge­lid, Ma­ri­us Lands­nes, Arne Lands­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.