Dril­los gir Nor­ge mest pub­li­si­tet

Stavanger Aftenblad - - FOLK -

Det nors­ke fot­ballands­la­get har gitt Nor­ge mest po­si­tiv pub­li­si­tet i ut­lan­det i året som gikk. Med sine sei­re over na­sjo­ner som Eng­land, Ne­der­land og Po­len og der­med kva­li­fi­se­ring til ver­dens­mes­ter­ska­pet i fot­ball i USA, har Dril­los skaf­fet Nor­ge mer re­kla­me enn den nors­ke inn­sat­sen for freds­av­ta­len mel­lom Is­rael og PLO. Selv ikke for­be­re­del­se­ne til OL på Lil­le­ham­mer har greid å gi Nor­ge så stor opp­merk­som­het ute som fot­ballands­la­get.

For den­ne po­si­ti­ve pro­fi­le­rin­gen mot­tok Gunnar Hal­le på veg­ne av lands­la­get pri­sen Nor­ges­pro­fi­len 1993 på åp­nin­gen av Rei­se­liv ’94 på Sjø­lyst i Oslo i går.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.