Fransk su­per­stjer­ne på vei til VM

Stavanger Aftenblad - - SPORT -

Frank­ri­ke hen­ter inn stor­stjer­nen Ni­ko­la Ka­ra­ba­tic til VM-trop­pen. Han skul­le etter pla­nen tes­tes i går da la­get had­de spille­fri.

Det mel­der fle­re frans­ke medi­er.

Nor­ge kan ikke møte Frank­ri­ke før en even­tu­ell semi­fi­na­le. Det frans­ke la­get har slått Nor­ge i de tre sis­te mes­ter­skaps­kam­pe­ne.

Den 1,96 me­ter høye bak­spil­le­ren var ikke i den frans­ke trop­pen på 17 spil­le­re, men ble for sik­ker­hets skyld skre­vet inn i 28-mann­s­trop­pen. Ka­ra­ba­tic ble ope­rert i fo­ten i ok­to­ber, og det var en god stund klart at han skul­le få hvi­le krop­pen og ikke spil­le mes­ter­ska­pet.

Det­te vil va­ere hans åt­ten­de VM. Ka­ra­ba­tic er sett på som ti­de­nes klart bes­te hånd­ball­spil­ler på herre­si­den.

I hans skade­fra­va­er har San­der Sa­go­sen tatt over sjefs­rol­len i Pa­ris Sain­tGer­main. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.