Chris­ten­sen mis­tet de­ler av tan­nen

Stavanger Aftenblad - - SPORT -

HERNING: Sola-gut­ten Espen Chris­ten­sen sto en me­get god kamp for Nor­ge mot Saudi-Ara­bia lør­dag. Da Tor­bjørn Ber­ge­rud fikk hvi­le le­ver­te Chris­ten­sen en red­nings­pro­sent på 47. Like etter pau­se fikk han et skudd midt i an­sik­tet. Chris­ten­sen tok tel­ling. Han måt­te få til­syn, og det vis­te seg raskt at en bit av tan­nen ble slått av.

– Den traff godt, den. Men det gikk vel­dig bra. Jeg tror ikke han gjor­de det med vil­je, sier mål­vak­ten til Af­ten­bla­det.

Etter en tur på ben­ken for å stan­se blød­nin­gen i mun­nen var han klar igjen. Der ble han også sjek­ket for en mu­lig hode­ska­de. Men alt gikk bra for 33-årin­gen.

NTB SCANPIX

Joa­chim Bold­sen etter­ly­ser en norsk «po­liti­mann» i for­svar. Her sam­men med Nor­ges kap­tein Bjar­te Myr­hol.

LISE ÅSERUD

Espen Chris­ten­sen ble truf­fet midt i an­sik­tet i kam­pen mot Saudi-Ara­bia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.