Fal­la par­kert på opp­lø­pet i lagsprin­ten, ny svensk sei­er

Stavanger Aftenblad - - SPORT -

DRES­DEN: Mai­ken Cas­per­sen Fal­la og Nor­ge le­det like før mål på søn­da­gens lagsprint i Dres­den, men måt­te til slutt nøye seg med tredje­plass.

Fal­la fikk et godt ut­gangs­punkt før den sis­te etap­pen, bare tre se­kun­der bak le­den­de Sve­ri­ge. Hun tok igjen for­spran­get, og mot slut­ten av lø­pet var det Nor­ge som le­det.

Fal­la ryk­ket og så ut til å ha god mu­lig­het på sei­er. Mot slut­ten ble li­ke­vel svens­ke­ne for ster­ke. Ma­ja Dahl­qvist gikk det svens­ke første­la­get inn til sei­er. Jon­na Sund­ling sør­get for dob­belt svensk, mens Fal­la tok de nors­ke til tredje­plass etter mål­foto mot USA.

Det nors­ke første­la­get be­sto av Fal­la og Ma­ri Ei­de.

Selv­sik­re svens­ker

Sve­ri­ges lang­renns­kvin­ner har va­ert full­sten­dig su­ve­re­ne i sprint den­ne se­son­gen. Dob­belt­sei­e­ren i Dres­den føy­et seg inn i rek­ken av glim­ren­de pre­sta­sjo­ner. At selv­til­li­ten er høy er det hel­ler in­gen tvil om.

– Det er synd vi ikke kan ha tre lag, sa vin­ner Sti­na Nils­son til SVT.

Hun gikk noe over­ras­ken­de ikke sis­te­etap­pen, men ga lag­venn­in­ne Ma­ja Dahl­qvist et yp­per­lig ut­gangs­punkt.

– Jeg fikk det ak­ku­rat som jeg vil­le ha det, og da var det bare å kjø­re på, sa Dahl­qvist til SVT.

Nils­son klin­te til

Det var len­ge et sam­let felt i fi­na­len. På den nest sis­te etap­pen klin­te Nils­son til og pas­ser­te med en god luke ned til kon­kur­ren­te­ne.

Rik­tig­nok hen­tet kon­kur­ren­te­ne inn for­spran­get, men det var ty­de­lig­vis et tak­tisk grep fra Dahl­qvist, som var full av kref­ter på opp­lø­pet og sør­get for jubel. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.