Ski­skyt­ter­gut­ta inn til 7.-plass uten brød­re­ne Bø

Stavanger Aftenblad - - SPORT -

OBER­HOF: Jo­han­n­es Thing­nes Bø og store­bror Jo­han­n­es valg­te å stå over søn­da­gens sta­fett over 4 x 7,5 km i tys­ke Ober­hof. Der­med var det opp til Vet­le Sjå­stad Chris­ti­an­sen, Lars Hel­ge Birke­land, Er­lend Bjønte­gaard og Hen­rik L’Abée-Lund å for­sva­re de nors­ke far­ge­ne.

Det end­te med en skuf­fen­de 7.-plass. Det nors­ke la­get måt­te tåle to­talt 16 bom, noe som er for man­ge der­som man skal ha håp om å stå øverst på pallen

Russ­land vant over­le­gent ett mi­nutt og ett se­kund foran Frank­ri­ke, mens tre­er Øs­ter­rike ble slått med 2.18,6.

Un­der vans­ke­li­ge for­hold, med både regn, snø og vind, kom fel­tet sam­let inn til førs­te sky­ting.

Nor­ge fikk en god start da Chris­ti­an­sen plaf­fet ned alle blin­ke­ne på lig­gen­de og gikk ut som num­mer to, un­der halv­se­kun­det bak Tysk­land. På stå­en­de ble det der­imot to bom, men selv om det ble treff på eks­tra­skud­de­ne gikk ver­di­ful­le se­kun­der tapt. (NTB)

SE­BAS­TI­AN KAHNERT, AP/SCANPIX

Sind­re Bjørne­stad Skar, til ven­st­re, krys­ser mål­lin­jen like før Gleb Re­tiv­ykh, Russ­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.