Pe­der­sen tre­er på 1500 me­ter, er fort­satt med i gull­kam­pen

Stavanger Aftenblad - - SPORT -

COLL­AL­BO: Sver­reLun­de Pe­der­sen ble slått av to ne­der­len­de­re på 1500-me­te­ren i all­round-EM skøy­ter, men har fort­satt sei­ers­mu­lig­he­ter før sis­te dis­tan­se.

Pe­der­sen gikk inn til klar le­del­se fra sitt par med Hå­vard Bøkko.

Men i pa­ret etter kom Sven Kra­mer og Pat­rick Roest. De to ne­der­len­der­ne gikk inn til hen­holds­vis førs­te- og an­nen­plass på dis­tan­sen, og med det økte de sam­ti­dig for­spran­get på Pe­der­sen i sam­men­dra­get. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.