Stavanger Aftenblad

Begynte med en treroms, 15 år etter har han 20 eiendommer

- Jon Ingemundse­n fotograf jon.ingemundse­n@ aftenblade­t.no

STAVANGER: Hørt om Anders Ohm? Den ukjente 38-åringen er i ferd med å slå seg opp i eiendomsbr­ansjen. Akkurat nå eier han 20 eiendommer i regionen – 14 av dem er i Pedersgata og på Nytorget.

Kjell-Ivar Gilje Grøndal

–Jeg er selv oppvokst i Sandeidgat­a på Storhaug. Altså bare et godt steinkast herfra, så jeg er veldig, veldig glad i Pedersgata. Jeg elsker miljøet og den miksen av butikker, restaurant­er og leilighete­r som finnes her, sier Anders Ohm til Aftenblade­t mens vi rusler forbi Pedersgata 8 – en av de mange eiendommen­e Ohm eier i den fargerike gaten.

–Her kommer Hekkan Burger og Mano Pizza i de to nederste etasjene, mens vi bygger kontorfell­esskap til oss selv og andre i de to øverste etasjene, sier 38-åringen.

– Så nå blir det burger eller pizza til lunsj hver dag?

– He he. Heldigvis har Pedersgata et rikelig utvalg, så det er ingen fare for at jeg skal gå matlei. For meg er det viktig å vaere tett på leietakern­e i det daglige. Derfor skal vi vaere synlige og åpne i den gata hvor vi eier mest, svarer han.

Portefølje til 100 mill. Gjennom de tre selskapene Pedersgata Utvikling, Nytorget Utvikling og Storhaug Utvikling er det nettopp Ohm som står bak de fleste prosjekten­e som pågår i Pedersgata og Nytorget akkurat nå. Foreløpig eier Ohm og hans medinvesto­rer 14 eiendommer i Pedersgata og på Nytorget (Se kartet). I tillegg har de seks eiendomspr­osjekter i Hillevåg, Schancheho­len, Sandnes og på Storhaug.

Og flere skal det bli. I hvert fall hvis Ohm får det slik han ser for seg og ønsker.

–Pedersgata og Nytorget er høyinteres­sant for oss. Spesielt fra Jacobsen Blomster og innover mot sentrum. Og jo lenger ned mot sentrum man kommer, jo mer interessan­t er det. Vi ønsker helt klart å kjøpe flere eiendommer her, sier Ohm. Nylig kjøpte han Nytorget 4 og Nykirkebak­ken 1. Det er det hjørnet som ligger rett over St. Petri-kirken.

– De to eiendommen­e er gamle og falleferdi­ge, men vi ser store muligheter. Beliggenhe­ten er veldig god, og vi får et helt hjørne med en fin fasade. Det er derfor vi velger å bruke rundt 20 millioner på det prosjektet – inkludert kjøpesumme­n, sier han.

Har bygget stein på stein

– Hvor mye er den totale eiendomspo­rteføljen verdt?

–Jeg vil anslå den til rundt 100 millioner kroner, svarer han kort – uten å ville utdype akkurat det så mye mer.

– Så jeg holder på i relativt liten skala sammenlign­et med mange andre i byen og regionen, sier han beskjedent.

Men i Pedersgata er han kongen. Der eier ingen flere eiendommer enn ham. Men hvordan startet det hele, og hvordan har han klart å bygge seg opp? Historien er av den klassiske «stein på stein»-varianten.

– Jeg kjøpte min første leilighet på Storhaug i 2004 etter å ha studert i Tokyo i et par år. Det var tre rom i leilighete­n. Jeg sov på det minste og leide ut de to andre. På den måten fikk jeg gode leieinntek­ter. Samtidig levde jeg veldig sparsommel­ig. Etter hvert bygget jeg om leilighete­n slik at jeg kunne selge den som to leilighete­r. Boligmarke­det var da ganske hett, så det førte til at jeg fikk en god gevinst. Slik fortsatte jeg i noen år fram til 2011.

Da kom Pedersgata 12 til salgs, bygget hvor Ritz holdt til i sin tid og hvor restaurant­en Zouq er nå.

–Prisen var 7 millioner. Jeg skrapte sammen alt jeg hadde og gikk sammen med en slektning og slo til. Investerin­gen skulle vise seg å bli gull verdt, og da jeg solgte etter noen år, åpnet det seg mange muligheter. Siden har det bare ballet på seg, forklarer Ohm, som på 2017-ligningen står oppført med en formue på 7,3 millioner kroner og en lønn på 580.000 kroner.

– Hvordan ser du for deg Pedersgata om ti år?

– Da håper jeg den er blitt en gågate med et yrende folkeliv hvor det er et stort utvalg av forskjelli­ge kafeer, restaurant­er og butikker. Pedersgate­n er navlestren­gen mellom Stavanger øst og sentrum, i hvert fall geografisk. Men etter hvert håper jeg at den blir det også fysisk. At folk velger å gå fra øst til sentrum gjennom Pedersgata og Nytorget, svarer Ohm.

– Må beholde sin sjel og sjarm 38-åringen er engasjert nå. Byutviklin­g er noe han er svaert opptatt av. Og derfor har han klare meninger om hvilken retning han ønsker å ta Pedersgata og Nytorget i – og ikke minst hva han ikke ønsker skal skje med dette området.

– I det siste har det blitt lagt ut en del på sosiale medier fra folk som mener at jeg og mine samarbeids­partnere driver med

 ??  ?? Anders Ohm eier 14 eiendommer i Pedersgata og på Nytorget. 38-åringen har bygget stein på stein og er nå i ferd med å slå seg opp i eiendomsbr­ansjen.
Anders Ohm eier 14 eiendommer i Pedersgata og på Nytorget. 38-åringen har bygget stein på stein og er nå i ferd med å slå seg opp i eiendomsbr­ansjen.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway