Sand­nes får ikke tak i ny fast­le­ge

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

SLITER: Kom­mu­nen ly­ser ut den le­di­ge stil­lin­gen for fem­te gang. Også i Stav­an­ger er man be­kym­ret for re­krut­te­rin­gen.

– Jeg for­står at unge le­ger ve­grer seg for å gå inn i yr­ket, sier fast­le­ge Svein Hen­ning Haarr. Her sam­men med pa­si­en­ten Per Au­dun Ravn­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.