Sa ja

Stavanger Aftenblad - - NYHETER -

For­mann­ska­pet i For­sand går inn for at kom­mu­nen slut­ter seg til in­ten­sjons­av­ta­len med Ro­ga­land fyl­kes­kom­mu­ne om fi­nan­sie­ring av tun­ne­len Es­pe­dal-Fra­fjord. Fler­tal­let be­stå­en­de av KrF, Sp og Ap støt­tet inn­stil­lin­gen fra råd­man­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.